ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
3
12
1
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
15
16
31
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
5
0
5
1
รวมประถม
39
25
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
41
95
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...