ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
11
12
23
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
7
12
19
1
ป.5
4
13
17
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
46
52
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
64
121
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...