ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
144
87
231
6
ม.2
133
111
244
6
ม.3
98
97
195
5
รวมมัธยมต้น
375
295
670
17
ม.4
64
85
149
4
ม.5
51
66
117
4
ม.6
52
59
111
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
167
210
377
12
รวมทั้งหมด
542
505
1,047
29
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...