ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
89
103
192
5
ม.2
96
89
185
5
ม.3
72
86
158
6
รวมมัธยมต้น
257
278
535
16
ม.4
61
69
130
4
ม.5
30
57
87
3
ม.6
27
57
84
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
118
183
301
10
รวมทั้งหมด
375
461
836
26
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...