ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
101
91
192
5
ม.2
83
90
173
5
ม.3
94
86
180
6
รวมมัธยมต้น
278
267
545
16
ม.4
42
57
99
3
ม.5
27
64
91
3
ม.6
22
51
73
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
91
172
263
9
รวมทั้งหมด
369
439
808
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...