ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
271
305
576
13
ม.2
262
307
569
13
ม.3
212
274
486
13
รวมมัธยมต้น
745
886
1,631
39
ม.4
139
255
394
9
ม.5
142
210
352
9
ม.6
127
210
337
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
408
675
1,083
27
รวมทั้งหมด
1,153
1,561
2,714
66
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...