ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
25
29
54
2
อบ.2
81
81
162
6
อบ.3
93
93
186
6
รวม อบ.
199
203
402
14
ป.1
107
112
219
6
ป.2
107
110
217
6
ป.3
125
102
227
6
ป.4
137
118
255
6
ป.5
122
151
273
7
ป.6
128
140
268
7
รวมประถม
726
733
1,459
38
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
925
936
1,861
52
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...