ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
33
26
59
2
อบ.2
85
80
165
6
อบ.3
91
91
182
6
รวม อบ.
209
197
406
14
ป.1
111
110
221
7
ป.2
104
116
220
7
ป.3
108
113
221
7
ป.4
127
112
239
7
ป.5
130
112
242
8
ป.6
120
150
270
9
รวมประถม
700
713
1,413
45
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
909
910
1,819
59
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...