ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งหลวง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
15
30
1
อบ.3
14
13
27
1
รวม อบ.
29
28
57
2
ป.1
12
13
25
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
15
11
26
1
ป.4
14
15
29
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
17
9
26
1
รวมประถม
76
66
142
6
ม.1
16
13
29
1
ม.2
12
12
24
1
ม.3
8
11
19
1
รวมมัธยมต้น
36
36
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
141
130
271
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...