ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งหลวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
13
22
1
อบ.3
14
17
31
1
รวม อบ.
23
30
53
2
ป.1
14
13
27
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
15
8
23
1
ป.5
14
15
29
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
70
65
135
6
ม.1
11
11
22
1
ม.2
14
11
25
1
ม.3
12
12
24
1
รวมมัธยมต้น
37
34
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
129
259
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...