ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังลาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
14
15
29
1
รวม อบ.
30
28
58
3
ป.1
16
9
25
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
71
57
128
6
ม.1
12
13
25
1
ม.2
13
9
22
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
33
30
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
115
249
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...