ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
17
27
44
2
อบ.2
38
30
68
3
อบ.3
34
39
73
3
รวม อบ.
89
96
185
8
ป.1
37
43
80
3
ป.2
41
27
68
2
ป.3
31
29
60
2
ป.4
43
31
74
2
ป.5
43
38
81
3
ป.6
36
30
66
2
รวมประถม
231
198
429
14
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
320
294
614
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...