ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะกา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
29
25
54
2
อบ.2
33
30
63
3
อบ.3
32
44
76
3
รวม อบ.
94
99
193
8
ป.1
45
44
89
3
ป.2
42
49
91
3
ป.3
38
35
73
3
ป.4
30
50
80
3
ป.5
37
42
79
3
ป.6
50
44
94
3
รวมประถม
242
264
506
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
336
363
699
26
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...