ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะกา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
33
22
55
2
อบ.2
34
38
72
3
อบ.3
36
32
68
3
รวม อบ.
103
92
195
8
ป.1
36
48
84
4
ป.2
42
44
86
4
ป.3
40
51
91
4
ป.4
42
44
86
4
ป.5
31
52
83
4
ป.6
35
42
77
4
รวมประถม
226
281
507
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
329
373
702
32
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...