ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
20
21
41
2
อบ.3
36
17
53
2
รวม อบ.
63
42
105
5
ป.1
29
27
56
2
ป.2
21
23
44
2
ป.3
23
24
47
2
ป.4
29
29
58
2
ป.5
23
18
41
2
ป.6
31
18
49
2
รวมประถม
156
139
295
12
ม.1
18
21
39
1
ม.2
21
17
38
1
ม.3
20
15
35
1
รวมมัธยมต้น
59
53
112
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
278
234
512
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...