ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
11
11
22
3
ป.1
3
0
3
1
ป.2
6
2
8
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
33
15
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
26
70
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...