ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
14
16
30
3
ป.1
4
3
7
1
ป.2
3
0
3
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
27
14
41
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
30
71
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...