ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
8
14
1
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
17
19
36
3
ป.1
12
9
21
1
ป.2
2
10
12
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
44
48
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
67
128
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...