ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
4
14
1
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
21
16
37
3
ป.1
7
6
13
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
2
11
13
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
44
40
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
56
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...