ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
18
12
30
1
รวม อบ.
36
26
62
3
ป.1
15
17
32
1
ป.2
15
17
32
1
ป.3
10
16
26
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
16
8
24
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
79
79
158
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
105
220
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...