ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
9
17
1
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
30
27
57
3
ป.1
7
6
13
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
61
54
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
81
172
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...