ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
13
21
1
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
19
11
30
1
รวม อบ.
38
34
72
3
ป.1
10
2
12
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
2
7
9
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
43
40
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
74
155
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...