ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
15
28
1
อบ.3
20
19
39
1
รวม อบ.
33
34
67
2
ป.1
19
14
33
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
14
17
31
1
ป.4
14
11
25
1
ป.5
20
14
34
1
ป.6
22
13
35
1
รวมประถม
101
80
181
6
ม.1
21
13
34
1
ม.2
18
21
39
1
ม.3
32
18
50
1
รวมมัธยมต้น
71
52
123
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
205
166
371
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...