ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
20
43
2
อบ.3
22
17
39
1
รวม อบ.
45
37
82
3
ป.1
12
11
23
1
ป.2
16
17
33
1
ป.3
16
11
27
1
ป.4
19
15
34
1
ป.5
22
12
34
1
ป.6
13
14
27
1
รวมประถม
98
80
178
6
ม.1
13
16
29
1
ม.2
26
15
41
1
ม.3
11
16
27
1
รวมมัธยมต้น
50
47
97
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
193
164
357
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...