ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
29
30
59
2
อบ.3
30
28
58
2
รวม อบ.
59
58
117
4
ป.1
35
43
78
2
ป.2
34
27
61
2
ป.3
38
23
61
2
ป.4
37
31
68
2
ป.5
35
26
61
2
ป.6
27
31
58
2
รวมประถม
206
181
387
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
265
239
504
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...