ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองรี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
28
54
2
อบ.3
31
39
70
3
รวม อบ.
57
67
124
5
ป.1
32
31
63
2
ป.2
37
23
60
2
ป.3
36
32
68
2
ป.4
35
27
62
2
ป.5
27
33
60
2
ป.6
30
33
63
2
รวมประถม
197
179
376
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
254
246
500
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...