ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
5
19
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
19
13
32
2
ป.1
17
11
28
1
ป.2
17
10
27
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
15
6
21
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
76
56
132
6
ม.1
10
4
14
1
ม.2
14
9
23
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
28
18
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
87
210
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...