ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพนมทวน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
16
40
2
อบ.3
18
22
40
2
รวม อบ.
42
38
80
4
ป.1
15
15
30
2
ป.2
14
18
32
1
ป.3
11
20
31
1
ป.4
14
16
30
1
ป.5
27
13
40
2
ป.6
17
15
32
1
รวมประถม
98
97
195
8
ม.1
13
11
24
1
ม.2
10
15
25
1
ม.3
14
11
25
1
รวมมัธยมต้น
37
37
74
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
177
172
349
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...