ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพนมทวน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
19
37
2
อบ.3
14
20
34
2
รวม อบ.
32
39
71
4
ป.1
18
19
37
2
ป.2
14
21
35
2
ป.3
18
18
36
2
ป.4
23
14
37
2
ป.5
24
13
37
2
ป.6
22
13
35
2
รวมประถม
119
98
217
12
ม.1
14
15
29
1
ม.2
20
11
31
1
ม.3
11
10
21
1
รวมมัธยมต้น
45
36
81
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
196
173
369
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...