ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
8
16
24
1
รวม อบ.
23
28
51
3
ป.1
21
10
31
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
16
7
23
1
ป.5
13
15
28
1
ป.6
19
10
29
1
รวมประถม
95
66
161
6
ม.1
22
8
30
1
ม.2
16
16
32
1
ม.3
19
15
34
1
รวมมัธยมต้น
57
39
96
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
175
133
308
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...