ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
11
15
26
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
23
29
52
3
ป.1
11
15
26
1
ป.2
19
10
29
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
12
13
25
1
ป.5
17
6
23
1
ป.6
6
14
20
1
รวมประถม
76
72
148
6
ม.1
37
13
50
2
ม.2
21
13
34
1
ม.3
17
12
29
1
รวมมัธยมต้น
75
38
113
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
174
139
313
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...