ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสวน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
16
9
25
3
ป.1
7
5
12
1
ป.2
1
4
5
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
37
42
79
6
ม.1
10
11
21
1
ม.2
12
14
26
1
ม.3
12
7
19
1
รวมมัธยมต้น
34
32
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
83
170
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...