ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสวน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
11
11
22
3
ป.1
8
3
11
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
1
6
7
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
37
37
74
6
ม.1
8
20
28
1
ม.2
7
10
17
1
ม.3
9
14
23
1
รวมมัธยมต้น
24
44
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
92
164
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...