ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำพุ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
11
24
1
อบ.3
10
18
28
1
รวม อบ.
23
29
52
2
ป.1
14
15
29
1
ป.2
17
17
34
1
ป.3
18
15
33
1
ป.4
20
23
43
1
ป.5
15
9
24
1
ป.6
14
14
28
1
รวมประถม
98
93
191
6
ม.1
9
8
17
1
ม.2
7
10
17
1
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
26
28
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
147
150
297
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...