ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำพุ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
12
29
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
29
23
52
2
ป.1
10
18
28
1
ป.2
15
15
30
1
ป.3
14
16
30
1
ป.4
18
14
32
1
ป.5
20
23
43
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
90
95
185
6
ม.1
11
10
21
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
7
10
17
1
รวมมัธยมต้น
26
28
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
146
291
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...