ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตายอด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
4
5
9
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
33
31
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
36
73
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...