ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขากรวด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
15
14
29
3
ป.1
5
12
17
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
3
11
14
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
1
8
9
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
31
45
76
6
ม.1
16
18
34
1
ม.2
14
8
22
1
ม.3
7
11
18
1
รวมมัธยมต้น
37
37
74
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
96
179
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...