ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขากรวด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
5
12
1
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
3
12
15
1
รวม อบ.
13
22
35
3
ป.1
8
6
14
1
ป.2
3
10
13
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
1
8
9
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
33
41
74
6
ม.1
17
8
25
1
ม.2
9
11
20
1
ม.3
5
12
17
1
รวมมัธยมต้น
31
31
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
94
171
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...