ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
53
38
91
3
ม.2
50
59
109
3
ม.3
63
47
110
4
รวมมัธยมต้น
166
144
310
10
ม.4
27
25
52
2
ม.5
19
37
56
2
ม.6
22
17
39
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
68
79
147
7
รวมทั้งหมด
234
223
457
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...