ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
39
34
73
3
ม.2
47
38
85
3
ม.3
47
58
105
4
รวมมัธยมต้น
133
130
263
10
ม.4
32
30
62
2
ม.5
14
20
34
2
ม.6
20
30
50
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
66
80
146
7
รวมทั้งหมด
199
210
409
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...