ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
34
39
73
2
ม.2
40
30
70
2
ม.3
44
15
59
2
รวมมัธยมต้น
118
84
202
6
ม.4
12
19
31
1
ม.5
11
13
24
1
ม.6
7
9
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
30
41
71
3
รวมทั้งหมด
148
125
273
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...