ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
20
10
30
1
ม.2
25
5
30
1
ม.3
28
18
46
2
รวมมัธยมต้น
73
33
106
4
ม.4
14
8
22
1
ม.5
6
10
16
1
ม.6
11
6
17
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
31
24
55
3
รวมทั้งหมด
104
57
161
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...