ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
16
14
30
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
13
12
25
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
58
54
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
68
142
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...