ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
9
24
1
อบ.3
15
12
27
1
รวม อบ.
30
21
51
2
ป.1
14
14
28
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
60
57
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
78
168
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...