ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
20
38
2
อบ.3
16
9
25
1
รวม อบ.
34
29
63
3
ป.1
16
11
27
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
64
61
125
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
90
188
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...