ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแก้ว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
9
3
12
1
รวม อบ.
16
10
26
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
11
3
14
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
48
35
83
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
14
11
25
1
ม.3
6
8
14
1
รวมมัธยมต้น
27
25
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
70
161
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...