ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแก้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
9
3
12
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
47
29
76
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
11
8
19
1
รวมมัธยมต้น
25
22
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
65
151
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...