ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังกุ่ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
16
32
1
อบ.3
15
6
21
1
รวม อบ.
31
22
53
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
16
14
30
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
72
73
145
6
ม.1
26
12
38
1
ม.2
16
21
37
1
ม.3
19
28
47
2
รวมมัธยมต้น
61
61
122
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
164
156
320
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...