ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังกุ่ม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
5
22
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
27
17
44
2
ป.1
14
14
28
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
10
14
24
1
ป.6
11
14
25
1
รวมประถม
64
77
141
6
ม.1
20
20
40
1
ม.2
20
30
50
2
ม.3
21
17
38
2
รวมมัธยมต้น
61
67
128
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
152
161
313
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...