ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
62
71
133
5
อบ.3
84
77
161
5
รวม อบ.
146
148
294
10
ป.1
108
108
216
5
ป.2
106
97
203
5
ป.3
85
104
189
5
ป.4
88
83
171
4
ป.5
86
78
164
4
ป.6
89
78
167
4
รวมประถม
562
548
1,110
27
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
708
696
1,404
37
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...