ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนเรศ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
20
16
36
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
18
14
32
1
รวมประถม
64
53
117
6
ม.1
6
6
12
1
ม.2
12
2
14
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
27
13
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
82
193
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...