ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
12
12
24
2
ป.1
5
10
15
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
4
12
16
1
รวมประถม
37
50
87
6
ม.1
12
4
16
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
10
6
16
1
รวมมัธยมต้น
28
13
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
75
152
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...