ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสระด่าน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
16
22
38
2
ป.1
14
8
22
1
ป.2
4
13
17
1
ป.3
4
12
16
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
16
9
25
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
60
60
120
6
ม.1
11
14
25
1
ม.2
12
6
18
1
ม.3
7
0
7
1
รวมมัธยมต้น
30
20
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
102
208
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...