ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสระด่าน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
14
7
21
1
รวม อบ.
22
17
39
2
ป.1
4
13
17
1
ป.2
3
12
15
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
14
8
22
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
9
16
25
1
รวมประถม
52
67
119
6
ม.1
13
5
18
1
ม.2
7
0
7
1
ม.3
13
10
23
1
รวมมัธยมต้น
33
15
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
99
206
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...