ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
11
6
17
3
ป.1
7
4
11
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
3
7
10
1
รวมประถม
26
30
56
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
36
73
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...