ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
12
8
20
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
3
8
11
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
25
36
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
44
81
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...