ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทะเลบก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
9
11
20
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
45
51
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
62
116
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...