ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกหม้อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
13
8
21
3
ป.1
4
0
4
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
20
24
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
32
65
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...