ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระกระโจม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
3
3
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
2
5
7
2
ป.1
23
17
40
2
ป.2
17
19
36
2
ป.3
23
17
40
1
ป.4
16
12
28
1
ป.5
24
18
42
2
ป.6
18
10
28
1
รวมประถม
121
93
214
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
98
221
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...