ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยมเบือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
11
10
21
3
ป.1
10
4
14
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
45
35
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
45
101
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...