ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยมเบือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
10
6
16
3
ป.1
9
6
15
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
38
34
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
40
88
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...