ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
8
6
14
3
ป.1
9
11
20
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
1
5
6
1
ป.6
15
12
27
1
รวมประถม
43
47
90
6
ม.1
7
9
16
1
ม.2
9
14
23
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
24
30
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
83
158
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...