ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสานแตร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
3
8
11
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
36
36
72
6
ม.1
15
7
22
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
5
2
7
1
รวมมัธยมต้น
28
15
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
61
135
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...