ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองแจง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
14
18
32
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
18
5
23
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
70
49
119
6
ม.1
11
16
27
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
4
10
14
1
รวมมัธยมต้น
25
31
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
98
207
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...