ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
12
19
31
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
57
51
108
6
ม.1
31
32
63
2
ม.2
19
24
43
2
ม.3
26
11
37
2
รวมมัธยมต้น
76
67
143
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
137
282
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...