ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
18
17
35
2
ป.1
2
8
10
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
16
9
25
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
46
48
94
6
ม.1
39
30
69
2
ม.2
18
30
48
2
ม.3
13
21
34
2
รวมมัธยมต้น
70
81
151
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
146
280
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...