ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
12
19
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
16
19
35
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
15
6
21
1
ป.5
10
15
25
1
ป.6
13
14
27
1
รวมประถม
66
60
126
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
79
161
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...