ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
14
18
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
12
24
36
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
16
6
22
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
62
55
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
79
153
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...