ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อกรุ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
9
27
1
อบ.3
14
22
36
1
รวม อบ.
32
31
63
2
ป.1
19
17
36
1
ป.2
24
18
42
1
ป.3
16
17
33
1
ป.4
19
21
40
1
ป.5
6
25
31
1
ป.6
14
18
32
1
รวมประถม
98
116
214
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
147
277
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...