ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อกรุ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
23
38
1
อบ.3
16
17
33
1
รวม อบ.
31
40
71
2
ป.1
25
18
43
1
ป.2
17
17
34
1
ป.3
20
19
39
1
ป.4
6
24
30
1
ป.5
15
18
33
1
ป.6
25
15
40
1
รวมประถม
108
111
219
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
151
290
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...