ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
8
11
1
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
13
24
37
3
ป.1
3
6
9
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
13
7
20
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
11
3
14
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
47
35
82
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
4
6
10
1
รวมมัธยมต้น
18
17
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
76
154
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...