ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกฤษณา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
41
37
78
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
25
17
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
65
141
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...