ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกฤษณา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
3
9
12
1
รวม อบ.
11
17
28
2
ป.1
14
7
21
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
47
38
85
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
29
19
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
74
161
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...