ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
15
7
22
1
รวม อบ.
24
15
39
2
ป.1
4
9
13
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
7
12
19
1
รวมประถม
52
53
105
6
ม.1
22
15
37
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
14
15
29
1
รวมมัธยมต้น
48
41
89
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
109
233
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...