ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
11
14
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
15
19
34
2
ป.1
15
7
22
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
68
53
121
6
ม.1
11
16
27
1
ม.2
19
15
34
1
ม.3
11
13
24
1
รวมมัธยมต้น
41
44
85
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
116
240
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...