ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตะลุ่ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
15
11
26
1
รวม อบ.
23
16
39
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
13
6
19
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
12
5
17
1
รวมประถม
55
45
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
61
139
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...