ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตะลุ่ม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
12
25
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
23
23
46
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
16
4
20
1
รวมประถม
61
37
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
60
144
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...